מדוע עליי לרשום את הצעת המחקר במערכת המחקרים?

על פי הוראות ההנהלה על כל חוקר/ת המגיש/ה הצעת מחקר לגופי מימון, לדווח עליה גם במערכת המחקרים של הרשות למו"פ. רישום ההצעה במערכת מאפשר לרשות למו"פ לדעת מהם תחומי המחקר וזהות השותפים ולא אחת מידע זה משמש לשליחה ממוקדת של מקורות מימון נוספים.