באילו מענקים החוקר/ת זכאי/ת לתוספת ניהול מחקר?

 

  • מענקים הניתנים לביצוע מחקר (לא מלגות, פרסים, ספרים, כנסים, סקרים וכו').
  • מענק מחקר מגורם חיצוני (לא מענקי פנים, לא מענקים במימון חברות בת – יישום*).
  • מענק מגובה תקציב שנתי בדולרים לפי מדרגות שמתעדכנות בפעימות עד 10/2020 (ר' טבלת המדרגות כאן).

* מענקי מחקר במימון גופים מסחריים הנחתמים באמצעות חברת יישום (רק החלק התקציבי המועבר לרשות למחקר ופיתוח מזכה בתוספת מחקר א' בלבד, בכפוף לתנאי ההסכם).