יצירת קשר

האוניברסיטה העברית, הרשות למחקר ופיתוח
בניין שרמן למנהל המחקר, קמפוס אדמונד י' ספרא
ירושלים, 9190401, ישראל

contact@research.huji.ac.il

טלפון:  02-6586625
פקס:    02-5618196