אתיקה

ethics

האוניברסיטה העברית שואפת למצוינות במחקר. לצד המצוינות נדרשת הקפדה על ביצוע מחקרים על פי כללי האתיקה.
לנוחותכם אנו מביאים את ההנחיות, הכללים המחייבים והפעולות הנדרשות על מנת לקבל אישור אתיקה לביצוע המחקר.