היחידה הפיננסית

 

תפקידה של היחידה הפיננסית הוא במתן ייעוץ לחוקרי האוניברסיטה בהגשת תקציב להצעות המחקר, פתיחת מענקי מחקר לחוקרים, דיווח על ההוצאות מהתקציב שבוצעו במחקר, במועדים הנדרשים ובהתאם לכללי האוניברסיטה והמממן, ובנוסף טיפול בנושאים פיננסיים שונים, כגון: תוספות ניהול מחקר, החזרי מחקר ותקורות ממחקרים.

היחידה מורכבת ממנהלת יחידה פיננסית ומחמישה צוותים (בני 3-6 עובדים), כל צוות אחראי על טיפול במממנים מסויימים מהארץ ומחו"ל.

 

פרטי קשר של צוות היחידה הפיננסית ראה כאן.