מדוע לא נפתחה לי שנת תקציב נוספת במענק BSF/ISF/BARD וכדומה?

במענקי מחקר רבים יש להגיש דו"ח מדעי בטרם ניתן לפתוח את השנה הבאה במענק. במידה והגשת את הדו"ח המדעי ניתן לפנות למדור המטפל.