כללי עבודה

ביצוע מחקר באוניברסיטה מעוגן בכללים ונהלים שקבעה האוניברסיטה כדי להבטיח, מחד, עמידה בחוקי המדינה, בתקנות בינלאומיות ובנהלי גורמי מימון המחקר, ומאידך, לקדם ולעודד פעילות מדעית ברמה תחרותית בינלאומית.

 

נהלי הרשות למחקר ופיתוח

הכללים המפורטים להלן נקבעים ומעודכנים על ידי הנהלת הרשות למחקר ופיתוח והוועד המנהל שלה. במידה וקיים ספק לגבי התנהלות נכונה במסגרת ביצוע פעילות מחקרית באוניברסיטה בכלל ובשימוש בתקציבי מחקר בפרט, ניתן לפנות לראש יחידת תקציבי המחקר ברשות למחקר ופיתוח או למנהל הרשות (ראו פרטי התקשרות כאן).

 

 

נהלי האגף למחשוב - אבטחת מידע

הוראות הנהלה

תקנונים אקדמיים