מדוע האוניברסיטה גובה תקורה והאם יש לכלול תקורה בכל הצעה?

תקורה היא מרכיב ההוצאות העקיפות (overhead) השוטפות בפעילות האוניברסיטה. על החוקר/ת לכלול בתקציב המענק בהצעת המחקר את הוצאות האוניברסיטה על מחקרו, בכל מקרה שבו המממן לא מתנגד באופן מוצהר לחיוב כזה.