המבנה הארגוני של הרשות למחקר ופיתוח

הרשות למחקר ופיתוח כפופה לסגן הנשיא למחקר ופיתוח, המשמש כיו"ר הרשות ומפקח על פעולותיה. לתפקוד השוטף של הרשות אחראי מנהל הרשות. פעולות הרשות, לרבות טיפול בתקציבי המחקר שבנאמנותה, מוכוונות ומאושרות על ידי הוועד המנהל שלה בראשות נשיא האוניברסיטה.

הסיוע והטיפול בהגשת הצעות מחקר מתבצעים בשלושה מדורים המתמחים בעבודה מול קרנות וגופי מימון מחקר על בסיס מיקומם הגיאוגרפי: מדור חו"ל, מדור האיחוד האירופי ומדור ישראל. חלוקת המשאבים הפנימיים של האוניברסיטה המוקצים למחקר ופיתוח נעשית במדור למענקי ​פנים.

הפיקוח על תקציבי המחקר האוניברסיטאיים והפקת דוחות כספיים לגופי מימון המחקר נעשים ברובם ביחידה הפיננסית של הרשות, המורכבת מחמישה צוותים של רכזי תקציבים, בפיקוחה של ראש היחידה.

​כמו כן, ישנם ברשות תפקידי מידענות, קנין רוחני ואתיקה, ייעוץ בכתיבת מענקים ותפקידי מטה נוספים, המשרתים כולם את פעילויות קידום המחקר באוניברסיטה והבקרה עליו.

 

מבנה ארגוני

פרטי התקשרות עם צוות הרשות למחקר ופיתוח ראה כאן.