מסחור ידע וטכנולוגיה - יישום

חוקרי האוניברסיטה מפיקים במהלך פעילותם המחקרית ידע רב והאוניברסיטה רואה לעצמה חובה להעביר ידע זה אל כל מי שיוכל להסתייע בו ובכלל זאת אל הקהילייה המדעית, רשויות הממשל בישראל, הציבור הרחב והתעשייה ("מסחור הידע"). בשל הייחודיות המקצועית וההיבטים המסחריים הכרוכים בהעברת הטכנולוגיה, הופקד הטיפול בתוצרים המעשיים והפטנטים שהפיקו חוקרי האוניברסיטה בידי חברת יישום.

​הוראות הנהלה בנוגע להעברת ידע וטכנולוגיה: