מרכזי מחקר

מרכזי המחקר מהווים נדבך חשוב בפעילות המדעית המתבצעת באוניברסיטה והם מיועדים לביצוע מחקר משותף לקבוצת חוקרים, בנושא או בתחום מדעי מוגדר, וליצירת סביבת מחקר שתקדם הפקת תוצרים מדעיים מעבר לרמת החוקר הבודד.

 

מרכזי מחקר עצמאיים ובין-פקולטאיים

שם המרכז דוא"ל אתר
המכון הלאומי למחקר בפסיכוביולוגיה בישראל psychobi@cc.huji.ac.il W
המכון למחקר ע"ש הרי ס. טרומן לקידום השלום

truman@savion.huji.ac.il

W

בית הספר לחינוך

שם המרכז דוא"ל אתר
המרכז לחקר תהליכי ההכשרה להוראה וללמידת מורים במאה ה-21 Anat.Zohar1@mail.huji.ac.il  

בית הספר למנהל עסקים

שם המרכז דוא"ל אתר
מרכז אספר ליזמות וחדשנות sharon.arieli@mail.huji.ac.il W
מרכז המחקר ליזמות ונדל"ן mswiener@huji.ac.il  
מרכז קיי מארט לקמעונאות ושיווק yaniv.dover@mail.huji.ac.il W
מרכז קרוגר למימון Shoham.Ch@mail.huji.ac.il W

בית הספר לעבודה סוציאלית

שם המרכז דוא"ל אתר
המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה philanthropy@savion.huji.ac.il W
מרכז תו"ם cdel@mail.huji.ac.il W

בית הספר לרוקחות

שם המרכז דוא"ל אתר
המרכז הרב-תחומי לחקר קנבינואידים yossit@ekmd.huji.ac.il W
מרכז לפרמקולוגיה מולקולרית ע"ש אדולף וקלרה ברטלר shlomo.sasson@mail.huji.ac.il W
מרכז לרוקחות ע"ש דוד בלום ronko@cc.huji.ac.il W
מרכז לתכנון תרופות וסינטזה ע"ש אלכס גראס eylony@ekmd.huji.ac.il W

הפקולטה לחקלאות

שם המרכז דוא"ל אתר
המרכז האוניברסיטאי לקיימות סביבה ואנרגיות מתחדשות sustainability@savion.huji.ac.il W
המרכז הבין-לאומי להשבת מים, מזון ובריאות yael.mishael@mail.huji.ac.il  
מרכז לחקלאות, סביבה ומשאבי טבע rony.wallach@mail.huji.ac.il W
מרכז למחקר בכלכלה חקלאית kimhi@agri.huji.ac.il  W
מרכז סיגרם למדעי הקרקע והמים yael.mishael@mail.huji.ac.il  W
מרכז שאונברגר למחקר במדעי הצמח בחקלאות zvi.peleg@mail.huji.ac.il W

הפקולטה למדעי החברה

שם המרכז דוא"ל אתר
המכון ליחסים בינלאומים ע"ש לאונרד דיוויס Avraham.Sela@huji.ac.il W
המרכז למחקרים במדעי החברה ע"ש שיין moranel@savion.huji.ac.il W
מכון אשכול למחקר החברה, הכלכלה והמדיניות בישראל shaul.shenhav@huji.ac.il W
מכון סמארט לתקשורת raya.morag@mail.huji.ac.il W
מרכז הלברט ללימודים קנדיים mscanada@mail.huji.ac.il W
מרכז לוין להתפתחות נורמלית ופסיכופתולוגית של הילד המתבגר msarielk@mscc.huji.ac.il W
מרכז לחקר פסיכואנליטי ע"ש זיגמונד פרויד msfreud@mscc.huji.ac.il W
מרכז לייפר ללימודי האישה והמגדר lafer@mail.huji.ac.il W
מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים ehalevy@mscc.huji.ac.il W
מרכז שוויץ לחקר סכסוכים crmr@savion.huji.ac.il W
מרכז שטורמן לפסיכולוגיה התפתחותית msmerava@pluto.huji.ac.il W
מרכז שיינפלד לחקר התורשה האנושית במדעי החברה ebstein@mscc.huji.ac.il W
פורום אירופה ef@savion.huji.ac.il W

הפקולטה למדעי הטבע

שם המרכז דוא"ל אתר
המרכז הבינלאומי לסייבר באוניברסיטה העברית dhay@cse.huji.ac.il W
המרכז לאינפורמציה קוונטית katzn@phys.huji.ac.il W
המרכז לחדשנות בהנדסה ומדעי המחשב ע"ש פיטר ברוידא agranat@savion.huji.ac.il W
המרכז למחקר בהדפסה תלת-מימדית ופונקציונלית    
המרכז למחקר בננומדע וננוטכנולוגיה ע"ש משפחת קרוגר Huj-nano@savion.huji.ac.il  
המרכז למחקר רב-תחומי במדע הנתונים cidr@mail.huji.ac.il W
המרכז לתאי גזע ומחקר גנטי ע"ש עזריאלי nissimb@mail.huji.ac.il W
מרכז אלכסנדר גראס לביו-הנדסה ynahmias@cs.huji.ac.il W
מרכז המחקר באסטרופיזיקה ומדעים פלנטריים    
מרכז וולפסון לביולוגיה מבנית oded.livnah@huji.ac.il  W
מרכז מינרווה לחקר אקולוגיה של תנועה ran.nathan@mail.huji.ac.il W
מרכז מינרווה לחקר דינמיקה מולקולרית ע"ש פריץ האבר roib@fh.huji.ac.il W
מרכז מינרווה לחקר מערכות ביו-היברידיות מורכבות willnea@vms.huji.ac.il W
מרכז מינרווה למחקר במדעי המחשב ע"ש לייבניץ daphna@cs.huji.ac.il W
מרכז פדרמן לחקר הרציונליות ratio@math.huji.ac.il W
מרכז רב-תחומי ע"ש רינג למחקרי הסביבה environmental@savion.huji.ac.il W

הפקולטה למדעי הרוח

שם המרכז דוא"ל אתר
המכון לחקר הטיפוח בחינוך liatv@savion.huji.ac.il W
המכון לחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה בשיתוף יד בן צבי machonEI@ybz.org.il W
המרכז הבינלאומי לחקר האנטישמיות ע"ש וידאל ששון robertw@mscc.huji.ac.il W
המרכז להוראת תרבות ישראל באוניברסיטאות בעולם Jewish.Civilization@mail.huji.ac.il W
המרכז לחינוך יהודי בתפוצות ע"ש מלטון msmelton@mscc.huji.ac.il W
המרכז לחקר אומנות יהודית cja@mail.huji.ac.il W
המרכז לחקר האיסלאם ע"ש נחמיה לבציון ז"ל islamic@mail.huji.ac.il W
המרכז לחקר המוסיקה היהודית seroussi@mscc.huji.ac.il W
המרכז ללימודי הספרות emilybudick@yahoo.com W
המרכז למחקר הנצרות ע"ש אלדגונדה והוברט ברנינקמאייר-ורהן  csc@mscc.huji.ac.il W
המרכז לפילוסופיה ע"ש שמואל הוגו ברגמן    
המרכז לשפה, לוגיקה וקוגניציה llcc@mail.huji.ac.il W
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח mbz@ybz.org.il W
מכון קונפוציוס confucius@mail.huji.ac.il W
מרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה והספרות הקרובה להן msqystr@mscc.huji.ac.il W
מרכז בן-יהודה לחקר תולדות הלשון העברית, מסורותיה ולשונות היהודים mbarasher@mscc.huji.ac.il W
מרכז לארכיאולוגיה מיקראית ע"ש פיליפ ומיוריאל ברמן mazar@huji.ac.il  
מרכז לחקר יהדות רוסיה ומזרח אירופה ע"ש ליאוניד נבזלין merkaznev@savion.huji.ac.il W
מרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם    
מרכז מינרווה להיסטוריה גרמנית ע"ש ריכרד קבנר koebner.minerva@mail.huji.ac.il W
מרכז מינרווה לזכויות האדם mchr@savion.huji.ac.il W
מרכז מינרווה ע"ש פרנץ רוזנצוייג לחקר תולדות הספרות והתרבות היהודית-גרמנית yfaatw@mscc.huji.ac.il W
מרכז מנדל סכוליון למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות scholion@huji.ac.il W
מרכז משגב ירושלים למחקר ולהוראה של מורשת יהדות ספרד והמזרח hmisgav@mail.huji.ac.il W
מרכז סידני מ. אדלשטיין להיסטוריה ופילוסופיה של המדע, הטכנולוגיה והרפואה Edelstein.center@mail.huji.ac.il W
מרכז סמית להיסטוריה של האומנות milstein@huji.ac.il  
מרכז פריברג לחקר מזרח אסיה eacenter@mail.huji.ac.il W
מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל Cherrick@mscc.huji.ac.il W

הפקולטה למשפטים

שם המרכז דוא"ל אתר
המכון לחקר המשפט העברי ע"ש ישראל מץ jewishlaw@savion.cc.huji.ac.il W
המכון למחקרי חקיקה ולמחקר השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר revitalb@savion.huji.ac.il W
מרכז אהרן ברק למחקר משפטי בינתחומי eyal.zamir@mail.huji.ac.il W

הפקולטה לרפואה

שם המרכז דוא"ל אתר
המכון למחקר ברפואה צבאית davidg@ekmd.huji.ac.il  
מרכז האמפרי לרפואה ניסיונית וחקר הסרטן shulamitk@ekmd.huji.ac.il  
מרכז המחקר בכאב talm@cc.huji.ac.il W
מרכז המחקר בסוכרת dannbyb@ekmd.huji.ac.il W
מרכז לאימונולוגיה כללית ולאימונולוגיה של גידולים ע"ש לאוטנברג eitany@ekmd.huji.ac.il W
מרכז לחקר אוטיזם cory.shulman@mail.huji.ac.il  
מרכז לחקר מחלות המוח shlomor@ekmd.huji.ac.il  
מרכז קובין לחקר מחלות טרופיות haimr@ekmd.huji.ac.il  

מרכז אדמונד י' ולילי ספרא למדעי המוח

שם המרכז דוא"ל אתר
מרכז מקס פלנק לעיבוד חושי של המוח בפעולה Idan.Segev@mail.huji.ac.il -

מרכזי מינרווה

שם המרכז דוא"ל אתר
מרכז מינרווה להיסטוריה גרמנית ע"ש ריכרד קבנר koebner.minerva@mail.huji.ac.il W
מרכז מינרווה לזכויות האדם mchr@savion.huji.ac.il W
מרכז מינרווה לחקר אקולוגיה של תנועה ran.nathan@mail.huji.ac.il W
מרכז מינרווה לחקר דינמיקה מולקולרית ע"ש פריץ האבר roib@fh.huji.ac.il W
מרכז מינרווה לחקר מערכות ביו-היברידיות מורכבות willnea@vms.huji.ac.il W
מרכז מינרווה למחקר במדעי המחשב ע"ש לייבניץ daphna@cs.huji.ac.il W
מרכז מינרווה ע"ש פרנץ רוזנצוייג לחקר תולדות הספרות והתרבות היהודית-גרמנית yfaatw@mscc.huji.ac.il W

מרכזי I-CORE

שם המרכז דוא"ל אתר
"דעת המקום" – מרכז I-Core לחקר תרבויות מקום בעולם היהודי בעידן המודרני anatrech@savion.huji.ac.il W
מרכז I-Core למחקרים אמפיריים של קבלת החלטות והמשפט ayelet.gordon@huji.mail.ac.il W
מרכז המחקר באסטרופיזיקה ומדעים פלנטריים