מדור מענקי פנים

מדור מענקי פנים של הרשות למו"פ אמון על הטיפול המנהלי במימון מחקר ממקורות פנימיים.

מדי שנה מקציבה האוניברסיטה ממקורותיה השונים סכומים נכבדים לסיוע ישיר במימון הפעילות המחקרית. כספים אלו מחולקים לחוקרים פעילים במסלול הרגיל, וזאת עבור הגשמת מספר מטרות:

  • תמיכה בחוקרים שהצעותיהם למממנים חיצוניים נדחו ב"ציון גבוה"
  • סיוע לחוקרים במקרים של חוסר זמינות של מימון חיצוני
  • עידוד מחקר יישומי, בין-תחומי וחדשני
  • עזרה לחוקרים חדשים בשלב התבססותם באוניברסיטה
  • הקמת מרכזי מחקר ביחידות אקדמיות
  • ניהול קתדראות

חלוקת המימון הפנימי למחקר הינה באחריותו של סגן הנשיא למו"פ, לפי אמות מידה הנקבעות על ידי ועדות אד-הוק בהתאם ליעדי האוניברסיטה ולהיקף ואופי הפעילות האקדמית של החוקר.

צוות המדור ראה כאן