מדור ישראל

הקרן הלאומית למדע ISF

תכנית מחקר אישי - התכנית נועדה לתמוך בהצעות למחקר בסיסי הראויות למענקי מחקר. ההצעות ייבחרו על בסיס מצוינות ואיכות מדעית וללא קשר להשתייכות מוסדית, בתחומים של המדעים המדויקים והטכנולוגיה, מדעי החיים והרפואה, מדעי הרוח ומדעי החברה. תכנית זו היא הגדולה והמקיפה ביותר מכל תכניות הליבה של הקרן.

מענק ציוד לחבר סגל חדש - חבר סגל בהצטרף למוסד אקדמי לראשונה, זכאות הגשה במהלך שלוש השנים האחרונות (למחזור תשפ"א מאוקטובר 2018). ניתן לכלול ציוד החל מהשנה שלפני מועד ההגשה, ובמהלך שלוש השנים שלאחר הזכייה.  מועד ההגשה הוא בתחילת דצמבר.

 

אנשי קשר

שם תפקיד טלפון דוא"ל
גב' אמירה פהר סמנכ"ל 02-5885407 amira@isf.org.il
גב' לילך ברוך עוזרת למנכ"ל 02-5885414 lilach@isf.org.il
גב' שפע מנצר אחראית מערכות מידע 02-5885415 shefa@isf.org.il
ד"ר אלה פייר מנהלת מדעית לתוכניות מיוחדות 02-5885401 ella@isf.org.il
גב' דליה שושני אחראית תוכנה 02-5885415 dalia@isf.org.il

 

משרד הבריאות

משרד הבריאות – לשכת מדען ראשי- מממנים מענקי מחקר בתחומי הבריאות השונים בשני מסלולים:

1. פנימי ישראלי: הגשה באמצעות טופס אלקטרוני + עותקים קשיחים (שכוללים את פלט ההצעה המקוונת)

2. תכניות ERA-NET.

ניתן להגיש רק בקשה אחת לתכניות משרד הבריאות. לא יינתן מימון ליותר ממחקר אחד לחוקר ראשי או לשותף למחקר בו זמנית.

 

הנחיות למילוי טופס מקוון

נהלים

תקציר ERA Net  

תבנית להגשת הצעת מחקר

אנשי קשר

משרד החקלאות

משרד החקלאות, לשכת מדען ראשי, מוציאים קול קורא להגשת בקשות תמיכה למחקרים אחת לשנה. הנושאים משתנים ומתפרסמים בקול קורא. ההגשה היא מקוונת בפורטל "מדענית".

בנוסף מתפרסמים גם קולות קוראים של המועצות השונות (מועצת החלב, מועצת הלול ועוד).

 

טופס התחלת ביצוע המחקר (נספח ג') 

הנחיות להגשת דוחות כספיים ומדעיים 

נהלים למו"פ ענפי הפלחה 

דף שער

  אנשי קשר

  משרד האנרגיה

  משרד הביטחון

  המנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתיות טכנולוגיות (מפא"ת) במשרד הביטחון, מופקד על המחקר והפיתוח של אמצעי הלחימה והתשתית הטכנולוגית הביטחונית במערכת הביטחון, והוא מהווה מוקד מרכזי לידע ומקצועיות בתחום הטכנולוגיה הצבאית. מטרת מפא"ת לתרום לבניית ושמירת יתרונם האיכותי של צה"ל ושאר זרועות מערכת הביטחון בטכנולוגיה, באמצעי לחימה מתקדמים ובכוח אדם טכנולוגי מצטיין.  קולות קוראים בתחומים שונים מתפרסמים לאורך השנה בשנה.

   

  טופס התקשרות לביצוע עבודת מחקר (נספח א') 

  הצעת מחיר 

  הסבר למילוי טפסים לפתיחת הזמנה

   

  משרד החינוך

  המשרד להגנת הסביבה

  האגודה למלחמה בסרטן

  האגודה מוציאה קול קורא שנתי למחקרים רלוונטיים. מענקים בהיקף של 45,000 ₪. ניתן להגיש בקשה לשנה שניה של סכום של 30,000 ₪. ההגשה היא בהתאם להנחיות בקול קורא.

   

  אנשי קשר

  שם תפקיד טלפון דוא"ל
  לילי לב בילר מענקי מחקר ושירותים רפואיים 03-5719574 lilib@cancer.org.il

   

  משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה

  משרד המדע מממן מענקי מחקר ומלגות. הגשת ההצעות מתבצעת באמצעות המערכת המקוונת של המשרד, או באמצעות דוא"ל ועותקים קשיחים. הנחיות ספציפיות מתפרסמות בכל קול קורא.

  התוכניות העיקריות למימון מענקי מחקר הם: רפואה מותאמת אישית, מחקרים יישומיים והנדסיים (מי"ה) – רובוטיקה, מכשור רפואי, הגיל השלישי, איכות חיים, מחלות יתומות.

   

  רישום למערכת קדמת המדע

  הנחיות למילוי הטופס המקוון  

  הנחיות להגשת הצעת מחקר מלאה

  טפסים להגשת דוחות מדעיים וכספיים​ 

  נהלי עבודה למימון מחקרים ולמלגות  

  דיווח מילגות

   

  אנשי קשר

  שם תפקיד טלפון דוא"ל
  גב' מאירה בנימין ראש ענף סיוע מדעי 02-5411170 meira@most.gov.il
  גב' אלונה כהן ראש ענף סיוע מדעי 02-5411173 alona@most.gov.il
  גב' נורית טופז מרכזת בכירה לקשרי חוץ 02-5411157 nurit@most.gov.il
  מר רז זדה יועץ מערכות מידע 02-5411805 razz@most.gov.il
  גב' טובה פראוור רכזת דוחות מדעיים 02-5411174 TovaP@most.gov.il

   

  המוסד לביטוח לאומי

  המוסד לביטוח לאומי מקצה במסגרת תקציבו השנתי (המאושר) תקציב ייעודי לסיוע במימון מחקרים, שלהם זיקה הדוקה למטרותיו ולתחומי פעילותו, מחקרים שיוסיפו ידע שיש בו כדי לסייע בעיצוב המדיניות החברתית-כלכלית ובהערכת השלכותיה, ו/או מחקרים העוסקים בסוגיות המונחות על סדר היום של קובעי המדיניות החברתית-כלכלית או המצויות בדיון ציבורי.קרן המחקרים של הביטוח הלאומי תדון בבקשות שהוגשו לתמיכה במחקרים ובמלגות לתלמידי תואר שלישי, במועד אחד בשנה. המועד האחרון להגשה יהיה ה 30 ביוני בכל שנה. ההגשה היא מקוונת בפורטל של ביטוח לאומי (פרט למלגות למימון תואר שלישי).

  הנחיות וטפסים להורדה

   

  מועצת החלב

  מכבי שירותי בריאות

  מלמ"ב - המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות

  ישנם שלושה נושאים עיקריים בהם מוזמנות הצעות מחקר: ארגון שירותי בריאות, כלכלת בריאות, איכות שירותי הבריאות.

   

  טפסים להגשת דוחות

   

  אנשי קשר

  שם תפקיד  טלפון דוא"ל
  גב' זיוה ליטבק מנהלת אדמיניסטרטיבית 03-5303516 ZivaL@israelhpr.health.gov.il
  מר ליאור מרוז   03-5303516/7 liorm@israelhpr.health.gov.il
   

   

  קרן דליה גרינגר ז"ל למלחמה בסרטן

  קרן דליה גרינגר מסייעת במימון מחקרים חדשים של חוקרים צעירים הנמצאים בתחילת דרכם המדעית. מעניקה מידי שנה מלגות מחקר בסך 100,000 ₪ לחוקר צעיר שהגשת המחקר שלו תיבחר ע"י הקרן. סכום המענק יפרש על פני שנתיים. המחקר חייב להיות קשור לנושא המלחמה בסרטן. גיל מירבי של חוקר הינו 45.

  קרן פז"י

  קרן פזי היא קרן מחקר משותפת לוועדה לאנרגיה אטומית(וא"א) ולוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת) אשר שמה לה למטרה לקדם את המחקר, הידע המדעי-טכנולוגי והכשרת כח האדם מדעי בנושאים בעלי עניין לוא"א שלושה תחומי ידע: כימיה וחומרים, הנדסה ופיסיקה. לשם כך, תומכת הקרן בשיתופי פעולה מדעיים בין חוקרים במוסדות המחקר האקדמיים לבין חוקרים במרכזי הוא"א (הקריה למחקר גרעיני נגב ומרכז גרעיני שורק). כמו כן, תומכת הקרן במחקרים משותפים של חוקרים מגופים המוכרים כתלמ"י (תשתיות לאומיות ומוקדי ידע), רשימת המוקדים מצויה במפא"ת, שעיקר עיסוקם, לפחות 80% הוא מו"פ בטחוני שלא למגזר העסקי, עם חוקרים מהאקדמיה, בתחומים אשר תורמים לידע מדעי-טכנולוגי או להכשרת כוח אדם אשר יכול להשתלב או לתמוך בנושאי המחקר של הוא"א.  בנוסף, הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים מצטיינים הלומדים לתואר אקדמי באחד משלושת תחומי הידע, מענקים לחוקרים מצטיינים לצורך לימודים לתואר מתקדם או ביצוע מחקר במוסדות מובילים בתחומם בארץ ובעולם, ומענקי השתתפות במימון כנסים.

  סוגי מענקים עיקריים: מענק מחקר, מענק מחקר לחוקרים צעירים, מענק ציוד.

  תקנון קרן פזי

  רשות המים

  דו"ח מדעי

  התחייבות סטודנט

   

  שם תפקיד טלפון דוא"ל
  אירה שטרית עוזרת לנושא מחקרים  0747677855 mailto:IraC@water.gov.il

   

  צוות מדור ישראל ראה כאן