יחידת חוזי מחקר, קניין רוחני וטכנולוגיה

ברשות למחקר ופיתוח  מטופלים הסכמי מחקר ספציפיים ברמת החוקר, כגון:  מענקי מחקר, שיתופי פעולה מחקריים, העברת חומרים, העברת נתונים, הסכמי קניין רוחני וכדו'.

הסכמי מחקר כוללים בהתאם לסוג ההסכם: אופי שיתוף הפעולה המחקרי, תקציב ועלויות מותרות; מנגנוני הפרסום של תוצאות מחקר; השימושים בידע קודם וקניין רוחני קיים; הוראות להקצאה, ניהול, הגנה, ניצול והמשך פיתוח זכויות הקניין הרוחני שנוצרו בפרויקט המחקר; והוראות חוק התומכות בעניינים כאלה.

הלשכה המשפטית של האוניברסיטה מלווה מקרוב את תהליך חתימת הסכמים אלו.

 

להלן פירוט הגורמים המטפלים בהסכמי מחקר ברשות למו"פ, לפי סוגי הסכמים:

  • עבור מענקי מחקר במימון האיחוד האירופי, אנא פנו למדור האיחוד האירופי.
  • עבור מענקי מחקר בינלאומיים הממומנים על ידי גוף מממן בינלאומי (למעט האיחוד האירופי) או מענקי מחקר דו-לאומיים, אנא פנו למדור חו"ל
  • עבור מענקי מחקר הממומנים על ידי גוף מממן ישראלי, אנא פנו למדור ישראל .
  • עבור כל סוג אחר של הסכמים הקשורים למחקר, לרבות הסכמי העברת חומרים, הסכמי העברת נתונים, הסכמים הקשורים לקניין רוחני, הסכמי שיתוף פעולה שאינם קשורים למענק ספציפי  או לשאלות כלליות בנושא הסכמי מחקר, אנא פנו ליחידת חוזי מחקר, קניין רוחני וטכנולוגיה.

 

את פרטי הקשר של צוות היחידה ראה כאן.