מדוע יש מועד הגשה פנימי לרשות למו"פ ?

הגשות לקולות קוראים כרוכות בעבודה רבה של החוקרים ושל הרשות למו"פ. נדרשת בדיקה של הרשות למו"פ במספר היבטים: הרשות מאשרת את הצעות המחקר וחותמת על ההגשות אחרי בחינה של תנאי המממן, בדיקת התקציב, מסמכים נלווים לעמידה בתנאי סף, כולל לא אחת בחינה ואישור של הסכמים נלווים להצעות במעורבות של הלשכה המשפטית. מועד הגשה פנימי נועד לתת לרשות למו"פ את הזמן לטפל בהצעות המחקר טרם הגשתם.