חוקי המדינה

​הפעילות המחקרית בארץ, ובכלל זאת באוניברסיטה העברית, מגובה וזוכה לעידוד על ידי המדינה בחקיקה רלוונטית. מטבע הדברים, היבטים מסויימים במחקר אסורים או מוגבלים באמצעות חוקים ותקנות שקבעה הכנסת. במקביל, תוצרי המחקר והמדע מוגנים בחוקי זכויות יוצרים.

​​חוקים העוסקים בעידוד המחקר

חוק המועצה להשכלה גבוהה

​​חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

חוק המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי

​​חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

​חוקים ותקנות לאכיפת מחקר אתי

חוק האנטומיה והפתולוגיה

חוק איסור התערבות גנטית

חוק מידע גנטי

​תקנות ניסויים רפואיים בבני אדם

תקנות הפריה חוץ-גופית

חוק צער בעלי חיים

​חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים

חוק העתיקות

חוק הפטנטים

​​​​חוק זכויות יוצרים​​​ ​

 

*באדיבות נבו הוצאה לאור