הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

BSF HEB presentation September 2019.pptx