הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

שימוש בבעלי חיים במחקר

שימוש בבעלי חיים במחקר​

השימוש בבעלי חיים לצרכים מדעיים נעשה באוניברסיטה בכפוף לקובץ הכללים האוניברסיטאי בנוגע לשימוש בבעלי חיים במחקר ובהוראה. הכללים בקובץ זה מבוססים על הדרישות והתקנות שלהלן.

על החוקרים ותלמידי מחקר המתכוונים לבצע פעילות הכרוכה בשימוש בחיות מעבדה :

א. לקבל היתר לעיסוק וניסויים בבעלי חיים מהרשות האוניברסיטאית למודלים ביולוגיים וקדם קליניים.

טופס לבקשת היתר לעבודה עם חיות מעבדה

ב. לעבור הדרכה בנושא האתיקה של שימוש בחיות מעבדה. ראה פרטים על הדרכות לחוקרים.