הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית - נוהל בעניין אתיקה במחקרים מדעיים שמעורבים בהם בני אדם