הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

הצעת מחיר- משרד הביטחון