הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

קולות קוראים - האיחוד האירופי

כניסה

עמוד זה זמין לסגל האוניברסיטה העברית בלבד (בגלישה שלא באמצעות הרשת האוניברסיטאית נדרשת התחברות לאתר)

 קולות קוראים שנמצאו

קול קורא קרן מועד הגשה סטאטוס
Horizon 2020: Societal Challenges: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials - open calls 2020 Horizon 2020 SC5 159912360000003/09/2020 פתוח להגשה
Horizon 2020: Research Infrastructure: Integrating Activities for Starting Communities EU HORIZON 2020 ERC 158944680000014/05/2020 פתוח להגשה
PRIMA: Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area, April 2020 European Union 158892840000008/05/2020 פתוח להגשה
European Research Council (ERC) Proof of Concept Grants 2020 European Commission 158884200000007/05/2020 פתוח להגשה
Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Action: Research and Innovation Staff Exchange (Rise) 2020 EU HORIZON 2020 MSCA 158806440000028/04/2020 פתוח להגשה
H2020-IMI2: Innovative Medicines Initiative Call 20 Europe's Partnership for Health 158745960000021/04/2020 פתוח להגשה
EU Prize for Women Innovators 2020 European Commission 158745960000021/04/2020 פתוח להגשה
Horizon 2020: Health, Demographic change and Wellbeing - open calls 2019 European Commission 158694120000015/04/2020 פתוח להגשה
Horizon 2020: Societal Challenge: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies - open calls 2019 European Commission 158694120000015/04/2020 פתוח להגשה
EU Collaborative Projects - Horizon prizes for innovative solutions to societal challenges European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
Horizon 2020 Calls for Proposals for Collaborative Grants 2019-2020 European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
The Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) Support To Mitigate Impact Of COVID-19 Pandemic The Partnership for Advanced Computing in Europe 0 פתוח להגשה
Horizon 2020 Calls for Proposals for Collaborative Grants 2018-2020 European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
-

בחירת נושאים