הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

קולות קוראים - האיחוד האירופי

כניסה

עמוד זה זמין לסגל האוניברסיטה העברית בלבד (בגלישה שלא באמצעות הרשת האוניברסיטאית נדרשת התחברות לאתר)

 קולות קוראים שנמצאו

קול קורא קרן מועד הגשה סטאטוס
Horizon Europe Marie Sklodowska-Curie Action: Doctoral Networks 2021 EU Horizon Europe MSCA 163705680000016/11/2021 פתוח להגשה
EIC Pathfinder Challenges: Engineered Living Materials EU Horizon Europe EIC 163532520000027/10/2021 פתוח להגשה
EIC Pathfinder Challenges: Novel Routes to Green Hydrogen Production EU Horizon Europe EIC 163532520000027/10/2021 פתוח להגשה
EIC Pathfinder Challenges: Emerging Technologies in Cell and Gene Therapy EU Horizon Europe EIC 163532520000027/10/2021 פתוח להגשה
EIC Pathfinder Challenges: Tools to Measure and Stimulate Activity in Brain Tissue EU Horizon Europe EIC 163532520000027/10/2021 פתוח להגשה
EIC Pathfinder Challenges: Awareness Inside EU Horizon Europe EIC 163532520000027/10/2021 פתוח להגשה
European Research Council (ERC) Proof of Concept (PoC1) Grants 2022 EU Horizon Europe ERC 163420200000014/10/2021 פתוח להגשה
Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions: Postdoctoral Fellowships (PF) 2021 EU Horizon Europe MSCA 163402920000012/10/2021 פתוח להגשה
European Research Council (ERC) Advanced Grants 2021 EU Horizon Europe ERC 163040040000031/08/2021 פתוח להגשה
Seed Funds for Individual Researchers Applying to Horizon Europe 2021 Collaborative Calls EU Desk 0כל השנה פתוח להגשה
EU Collaborative Projects - Horizon prizes for innovative solutions to societal challenges European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
The Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) Support To Mitigate Impact Of COVID-19 Pandemic The Partnership for Advanced Computing in Europe 0 פתוח להגשה
-

בחירת נושאים