הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

קולות קוראים - האיחוד האירופי

כניסה

עמוד זה זמין לסגל האוניברסיטה העברית בלבד (בגלישה שלא באמצעות הרשת האוניברסיטאית נדרשת התחברות לאתר)

 קולות קוראים שנמצאו

קול קורא קרן מועד הגשה סטאטוס
Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Action: Research and Innovation Staff Exchange (Rise) 2020 EU HORIZON 2020 MSCA 158806440000028/04/2020 פתוח להגשה
European Research Council (ERC) Proof of Concept Grants 2020 EU Horizon 2020 ERC 158763240000023/04/2020 פתוח להגשה
Horizon 2020: Health, Demographic change and Wellbeing - open calls 2019 European Commission 158625000000007/04/2020 פתוח להגשה
H2020 - Innovative Medicines Initiative (IMIׁ)18 Europe's Partnership for Health 158521680000026/03/2020 פתוח להגשה
Horizon 2020: Research Infrastructure: Integrating Activities for Starting Communities EU HORIZON 2020 ERC 158443920000017/03/2020 פתוח להגשה
Horizon 2020: Research Infrastructure: Pilot for a new model of Integrating Activities EU HORIZON 2020 ERC 158443920000017/03/2020 פתוח להגשה
Horizon 2020: Societal Challenge: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies - open calls 2019 European Commission 158400720000012/03/2020 פתוח להגשה
Horizon 2020: Societal Challenges: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials - open calls 2020 Horizon 2020 SC5 158158800000013/02/2020 פתוח להגשה
European Research Council (ERC) Consolidator Grants 2020 EU Horizon 2020 ERC 158081040000004/02/2020 פתוח להגשה
EU Collaborative Projects - Horizon prizes for innovative solutions to societal challenges European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
Horizon 2020 Calls for Proposals for Collaborative Grants 2019-2020 European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
Horizon 2020 Calls for Proposals for Collaborative Grants 2018-2020 European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
-

בחירת נושאים