הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

קולות קוראים - האיחוד האירופי

כניסה

עמוד זה זמין לסגל האוניברסיטה העברית בלבד (בגלישה שלא באמצעות הרשת האוניברסיטאית נדרשת התחברות לאתר)

 קולות קוראים שנמצאו

קול קורא קרן מועד הגשה סטאטוס
H2020 - Innovative Medicines Initiative (IMIׁ)18 Europe's Partnership for Health 158521680000026/03/2020 פתוח להגשה
Horizon 2020: Societal Challenge: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies - open calls 2019 European Commission 158400720000012/03/2020 פתוח להגשה
European Research Council (ERC) Proof of Concept Grants 2020 EU Horizon 2020 ERC 157960080000021/01/2020 פתוח להגשה
Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Action: Innovative Training Networks (ITN) 2020 EU HORIZON 2020 MSCA 157899600000014/01/2020 פתוח להגשה
The Human Brain Project - Calls for Expression of Interest for SGA3 “Preparing Cellular-Level Models for Portable HPC Simulation using Arbor” EU HORIZON 2020 ERC 157545360000004/12/2019 פתוח להגשה
The Human Brain Project (HBP) CEoI 2: Brain atlas and simulation engine adapter construction EU HORIZON 2020 ERC 157528080000002/12/2019 פתוח להגשה
Human Brain Project - CEoI 3: Whole brain multi-parametric imaging using invasive and non-invasive recordings EU HORIZON 2020 ERC 157528080000002/12/2019 פתוח להגשה
Human Brain Project - CEoI 4: Rodent microcircuits EU HORIZON 2020 ERC 157528080000002/12/2019 פתוח להגשה
Horizon 2020: Health, Demographic change and Wellbeing - open calls 2019 European Commission 157363920000013/11/2019 פתוח להגשה
EU Collaborative Projects - Horizon prizes for innovative solutions to societal challenges European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
Horizon 2020 Calls for Proposals for Collaborative Grants 2019-2020 European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
Horizon 2020 Calls for Proposals for Collaborative Grants 2018-2020 European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
-

בחירת נושאים