הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

קולות קוראים - האיחוד האירופי

כניסה

עמוד זה זמין לסגל האוניברסיטה העברית בלבד (בגלישה שלא באמצעות הרשת האוניברסיטאית נדרשת התחברות לאתר)

 קולות קוראים שנמצאו

קול קורא קרן מועד הגשה סטאטוס
H2020 Marie Sklodowska-Curie Action: Co-funding high-quality doctoral or fellowship Programmes with transnational mobility (COFUND) 2019 EU HORIZON 2020 MSCA 156948840000026/09/2019 פתוח להגשה
Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions: Individual Fellowships (IF) 2019 EU HORIZON 2020 MSCA 156819240000011/09/2019 פתוח להגשה
Clean Air, Future Engine and Engine Retrofit Prizes EU Horizon 2020 ERC 156629160000020/08/2019 פתוח להגשה
Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) 2019 European Union 156326760000016/07/2019 פתוח להגשה
H2020 - Innovative Medicines Initiative (IMIׁ)15 Europe's Partnership for Health 155791080000015/05/2019 פתוח להגשה
LEDGER - Open Call for Human Centric Innovators Ledger 155661480000030/04/2019 פתוח להגשה
European Research Council (ERC) Proof of Concept Grants 2019 EU Horizon 2020 ERC 155618280000025/04/2019 פתוח להגשה
H2020 - Innovative Medicines Initiative (IMIׁ)17 European Commission 155618280000025/04/2019 פתוח להגשה
EU Collaborative Projects - Horizon prizes for innovative solutions to societal challenges European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
Horizon 2020 Calls for Proposals for Collaborative Grants 2018-2020 European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
-

בחירת נושאים