הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

קולות קוראים - האיחוד האירופי

כניסה

עמוד זה זמין לסגל האוניברסיטה העברית בלבד (בגלישה שלא באמצעות הרשת האוניברסיטאית נדרשת התחברות לאתר)

 קולות קוראים שנמצאו

קול קורא קרן מועד הגשה סטאטוס
Horizon 2020: Societal Challenge: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies - open calls 2019 European Commission 158400720000012/03/2020 פתוח להגשה
H2020 - Innovative Medicines Initiative (IMIׁ)17 European Commission 157312080000007/11/2019 פתוח להגשה
European Research Council (ERC) Synergy Grants 2020 EU Horizon 2020 ERC 157294800000005/11/2019 פתוח להגשה
European Research Council (ERC) Starting Grants 2020 EU Horizon 2020 ERC 157121640000016/10/2019 פתוח להגשה
H2020 - Innovative Medicines Initiative (IMIׁ)18 Europe's Partnership for Health 156948840000026/09/2019 פתוח להגשה
H2020 - Innovative Medicines Initiative (IMI)19 Europe's Partnership for Health 156948840000026/09/2019 פתוח להגשה
H2020 Marie Sklodowska-Curie Action: Co-funding high-quality doctoral or fellowship Programmes with transnational mobility (COFUND) 2019 EU HORIZON 2020 MSCA 156948840000026/09/2019 פתוח להגשה
Horizon 2020: Health, Demographic change and Wellbeing - open calls 2019 European Commission 156931560000024/09/2019 פתוח להגשה
EU Collaborative Projects - Horizon prizes for innovative solutions to societal challenges European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
Horizon 2020 Calls for Proposals for Collaborative Grants 2019-2020 European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
Horizon 2020 Calls for Proposals for Collaborative Grants 2018-2020 European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
-

בחירת נושאים