הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

קולות קוראים - האיחוד האירופי

כניסה

עמוד זה זמין לסגל האוניברסיטה העברית בלבד (בגלישה שלא באמצעות הרשת האוניברסיטאית נדרשת התחברות לאתר)

 קולות קוראים שנמצאו

קול קורא קרן מועד הגשה סטאטוס
H2020-IMI2: Innovative Medicines Initiative Call 20 Europe's Partnership for Health 160457040000005/11/2020 פתוח להגשה
H2020 Marie Sklodowska-Curie Action: Co-funding high-quality doctoral or fellowship Programmes with transnational mobility (COFUND) 2020 EU HORIZON 2020 MSCA 160137000000029/09/2020 פתוח להגשה
European Research Council (ERC) Proof of Concept Grants 2020 European Commission 160033320000017/09/2020 פתוח להגשה
Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions: Individual Fellowships (IF) 2020 EU HORIZON 2020 MSCA 159964200000009/09/2020 פתוח להגשה
Horizon 2020: Societal Challenges: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials - open calls 2020 Horizon 2020 SC5 159912360000003/09/2020 פתוח להגשה
European Research Council (ERC) Advanced Grants 2020 EU Horizon 2020 ERC 159843240000026/08/2020 פתוח להגשה
European Commission - Inclusive web accessibility for persons with cognitive disabilities European Commission 159480360000015/07/2020 פתוח להגשה
EU Collaborative Projects - Horizon prizes for innovative solutions to societal challenges European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
Horizon 2020 Calls for Proposals for Collaborative Grants 2019-2020 European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
The Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) Support To Mitigate Impact Of COVID-19 Pandemic The Partnership for Advanced Computing in Europe 0 פתוח להגשה
Horizon 2020 Calls for Proposals for Collaborative Grants 2018-2020 European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
Horizon2020 תכנית הבריאות - קול קורא מואץ למימון פרוייקטי מו"פ לתגובה מהירה להתפרצות וירוס הקורונה European Commission 159186600000011/06/2020 פתוח להגשה
-

בחירת נושאים