הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

קולות קוראים - האיחוד האירופי

כניסה

עמוד זה זמין לסגל האוניברסיטה העברית בלבד (בגלישה שלא באמצעות הרשת האוניברסיטאית נדרשת התחברות לאתר)

 קולות קוראים שנמצאו

קול קורא קרן מועד הגשה סטאטוס
Clean Air, Future Engine and Engine Retrofit Prizes EU Horizon 2020 ERC 156629160000020/08/2019 פתוח להגשה
H2020 - Innovative Medicines Initiative (IMIׁ)15 Europe's Partnership for Health 155791080000015/05/2019 פתוח להגשה
European Research Council (ERC) Proof of Concept Grants 2019 EU Horizon 2020 ERC 155618280000025/04/2019 פתוח להגשה
H2020 - Innovative Medicines Initiative (IMIׁ)17 European Commission 155618280000025/04/2019 פתוח להגשה
Vigevani Foundation Research Project Prize - HUJI/Italian Researcher collaboration Italy Friends of the Hebrew University 155402280000031/03/2019 פתוח להגשה
EU Collaborative Projects 2019-2020 - Space European Commission 155178000000005/03/2019 פתוח להגשה
Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) 2019 European Union 155134800000028/02/2019 פתוח להגשה
EU Collaborative Projects 2019 - Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing European Commission 155074320000021/02/2019 פתוח להגשה
FLAG-ERA Joint Transnational Call 2019 European Commission 155057040000019/02/2019 פתוח להגשה
EU Collaborative Projects - Horizon prizes for innovative solutions to societal challenges European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
Horizon 2020 Calls for Proposals for Collaborative Grants 2018-2020 European Commission 0כל השנה פתוח להגשה
-

בחירת נושאים