הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

איש קשר - רשות המים

כל פניה לרשות המים בנושא דוחות / שאלות / בקשות / עותקים של חשבוניות יש לשלוח לדוא"ל: Research@water.gov.il.

האחראי על נושא מחקרים ברשות המים הוא ד"ר הראל גל:
דוא"ל - HarelG@water.gov.il
נייד – 050-6221002
משרד – 03-6369683