הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס סר זלמן קואן לתגליות בחקר הרפואה - תשע"ז