הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס החזון ע"ש רוברט סמית - תשע"ז