הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס פרוסינר אברמסקי למדעי המוח - תשע"ז