הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס פולונסקי ליצירתיות וחדשנות - תשע"ז