הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס קלצ'קי לקידום החזית המדעית - תשע"ז