הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס קיי לחדשנות - תשע"ז