הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

רשימת הזוכים במענקי מחקר אישיים מ-ISF לשנת 2018