הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

יושבי ראש הוועדות הפקולטאיות


פרופ' רקפת צרנינסקי
יו"ר הוועדה האתית העליונה למחקרים בהם מעורבים בני אדם
דוא"ל: rakefetc@hadassah.org.ilפקולטה יו"ר דוא"ל
רפואה רפואת שיניים מדעי הטבע ומחשבים יפה זיסק רני medethic@ekmd.huji.ac.il
מדעי החברה יהודה גודמן ygoodman@mscc.huji.ac.il
עבודה סוציאלית רון שור ron.shor@mail.huji.ac.il
מדעי הרוח ליאת קוזמא liat.kozma@mail.huji.ac.il
משפטים נדירה שלהוב קיבורקיאן Nadera.Kevorkian@mail.huji.ac.il
מנהל עסקים מיקי אייזנמן micki.eisenman@mail.huji.ac.il
בי"ס חינוך קריסטה אסטרחן asterhan@huji.ac.il
חקלאות דניאל ברקן daniel.barkan@mail.huji.ac.il