הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

רשימת הזוכים במענק GIF לשנת 2015/2016

1. בן-צבי איל דיקנט רפואה קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
2. חיוקה צבי פקולטה לחקלאות קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
3. מוסקונה אסף פקולטה לחקלאות קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
4. פרצוב יהונתן פקולטה למדעי החברה קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
5. קליימן טלי פקולטה למדעי החברה קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
6. שפיצר יניי-עמיאל פקולטה למדעי החברה קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
7. גביש מתן פקולטה למדעי הטבע קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
8. קוכמן יובל פקולטה למדעי הטבע קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
9. לוי ארנון פקולטה למדעי הרוח קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
10. גל ג'וני ביה"ס לעבודה סוציאלית קרן גרמנית-ישראלית - תכנית רגילה
11. אנגרט אלון פקולטה למדעי הטבע קרן גרמנית-ישראלית - תכנית רגילה
12. דקל אבישי פקולטה למדעי הטבע קרן גרמנית-ישראלית - תכנית רגילה
13. לב עובדיה פקולטה למדעי הטבע קרן גרמנית-ישראלית - תכנית רגילה
14. מטאנס נורמן פקולטה למדעי הטבע קרן גרמנית-ישראלית - תכנית רגילה
15. שקד יעלה פקולטה למדעי הטבע קרן גרמנית-ישראלית - תכנית רגילה
16. גרוסמן איתן פקולטה למדעי הרוח קרן גרמנית-ישראלית - תכנית רגילה
17. וייס יפעת פקולטה למדעי הרוח קרן גרמנית-ישראלית - תכנית רגילה
18. סלוחובסקי משה פקולטה למדעי הרוח קרן גרמנית-ישראלית - תכנית רגילה
19. עמנואל שמחה פקולטה למדעי הרוח קרן גרמנית-ישראלית - תכנית רגילה