הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

רשימת הזוכים במענק GIF לשנת 2016/2017

גדרון אורי פקולטה למדעי הטבע קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
GIF – Young Scientists Programme
ברדה-חן יעל פקולטה למדעי החברה קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
GIF – Young Scientists Programme
בנימיני יובל פקולטה למדעי החברה קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
GIF – Young Scientists Programme
הוכברג יונית פקולטה למדעי הטבע קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
GIF – Young Scientists Programme
חרש אסף פקולטה למדעי הטבע קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
GIF – Young Scientists Programme
כרמי שי דיקנט רפואה קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
GIF – Young Scientists Programme
חשן-הלל שהם מינהל עסקים קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
GIF – Young Scientists Programme
ישראל סלומון פקולטה למדעי החברה קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
GIF – Young Scientists Programme
האוזמן נעמי פקולטה למדעי החברה קרן גרמנית-ישראלית - תכנית לחוקרים צעירים
GIF – Young Scientists Programme
מידן רינה פקולטה לחקלאות קרן גרמנית-ישראלית - תכנית רגילה
GIF – Regular Programme
רסניק ג'וליה פקולטה למדעי הרוח קרן גרמנית-ישראלית - תכנית רגילה
GIF – Regular Programme
מנדלבאום עופר דיקנט רפואה קרן גרמנית-ישראלית - תכנית רגילה
GIF – Regular Programme
ברגמן יהודית דיקנט רפואה קרן גרמנית-ישראלית - תכנית רגילה
GIF – Regular Programme
חובב אבי-חי דיקנט רפואת שיניים קרן גרמנית-ישראלית - תכנית רגילה
GIF – Regular Programme
שורק חרמונה פקולטה למדעי הטבע קרן גרמנית-ישראלית - תכנית רגילה
GIF – Regular Programme