הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

צו פיקוח על הייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני