הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

רשימת הזוכים במענק BSF לשנת 2016 - 2017

רום אסף פקולטה למדעי החברה קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF – Regular Program
לויתן עמירם פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF – Regular Program
יובל בועז פקולטה לחקלאות קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF – Regular Program
הוכברג יונית פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF – Start up Program
שניידמן דינה פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF – Regular Program
שלו ענר פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF – Regular Program
פרי-שרון ענת פקולטה למדעי החברה קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF – Regular Program
רוכמן סנפורד פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF – Regular Program
רפפורט רונן בית הספר להנדסה מדה"ט קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF – Regular Program
שטיינברג הדר פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF – Regular Program
קופליק אריק פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF – Regular Program
סמולקין מיכאל פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF – Start Up Program
גביש מתן בית הספר להנדסה מדה"ט קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF Program
שטיינברג ויקטור מזכירות אקדמית קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF Program
לורנס רות פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF Program
נבו ערן פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF Program
רביב אורי פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF Program
חודאס מקסים פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF Program
שחר רון ביה"ס לרפואה וטרינרית קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF Program
גרוס אלעד פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF – Start Up Program
קשדן דויד פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF Program
אבנד עמרי בית הספר להנדסה מדה"ט קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF – Start Up Program
מנדליק יעל פקולטה לחקלאות
שער רון פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF Program
לוי אוריאל בית הספר להנדסה מדה"ט קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF Program
האוזמן נעמי פקולטה למדעי החברה קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF – Start Up Program
וורשבסקי יעקב פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF Program
סולומון ג'ייק פקולטה למדעי הטבע קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF Program
יורקביץ אדוארד פקולטה לחקלאות קרן הדו-לאומית ישראל-ארה"ב
BSF Program