הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

רשימת הזוכים במענק BSF לשנת 2015/2016

1 אורי נעמי פקולטה לחקלאות
2 ארואטי בנימין פקולטה למדעי הטבע
3 בן-פורת איתי פקולטה לרפואה
4 בן-שאול יורם פקולטה לרפואה
5 בנבניסטי נסים פקולטה למדעי הטבע
6 ג'רוס נאיף פקולטה לרפואה
7 גרין רחל פקולטה למדעי הטבע
8 חובב אבי-חי דיקנט רפואת שיניים
9 לוי-שפר פרנצסקה פקולטה לרפואה
10 מושליון מנחם פקולטה לחקלאות
11 מינקה ברוך פקולטה לרפואה
12 סימון איתמר פקולטה לרפואה
13 סלע-דוננפלד דלי פקולטה לחקלאות
14 עבו שחל פקולטה לחקלאות
15 פורמן-שולר אורה פקולטה לרפואה
16 פריאל אבי פקולטה לרפואה
17 קופציק יונתן פקולטה לרפואה
18 קפלן תומר פקולטה למדעי הטבע
19 קריב יעקב פקולטה למדעי הרוח
20 רייכמן דנה פקולטה למדעי הטבע
21 שאול יואב פקולטה לרפואה
22 שפיגל נחום פקולטה לחקלאות