הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

רשימת הזוכים במענק BARD לשנת 2015/2016

1 אוסטרזצר אורן פקולטה למדעי הטבע
2 ברקן דניאל פקולטה לחקלאות
3 היימן אמיר פקולטה לחקלאות
4 הלמן יעל פקולטה לחקלאות
5 חפץ בנימין פקולטה לחקלאות
6 מוסקונה אסף פקולטה לחקלאות
7 סיוון-לבבי ברטה פקולטה לחקלאות
8 קובו שי פקולטה לחקלאות