הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

טיפים להגשת הצעת מחקר מאת פרופ' מייק גוטניק