הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

טיפים לכתיבת הצעת מחקר

חשוב שההצעה תהיה כתובה היטב בשפה בהירה גם למי שאינו מן התחום. יש להציג בבירור את מטרת המחקר, את חשיבותו והשפעתו בתחום המחקר, לפרט את שיטות המחקר המתוכננות, את תכניות העבודה ואת צוות המחקר.
יש להציג הישגים במחקרי עבר ואת תרומת החוקר הראשי לפרויקט. כמו כן, יש להדגיש את המצוינות המדעית ולציין אם המחקר הנו בין-תחומי ואם ישנם שיתופי פעולה בינלאומיים. יש להציג איזון בין תיאוריה למעשה, לציין קשיים אפשריים וכיצד ניתן להתגבר עליהם.
חשוב להציג תקציב מאוזן ומותאם להצעה, לפרט ככל האפשר את סעיפי התקציב ולנמק בהתאם. כמו כן יש לבדוק היטב התאמה להנחיות הקרן ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. לעיתים אי-הקפדה על ההנחיות יכולה לפגוע בסיכוי הזכייה ואף לפסול את ההצעה, גם אם היא טובה מבחינה מדעית.
בסיום כתיבת ההצעה יש לבצע הגהה ובמידת הצורך אף להעביר לעריכה לשונית.
מומלץ מאוד להיעזר בחוקרים ותיקים ומנוסים ביחידתכם, לבקש מהם הצעות מחקר שכתבו בעבר וכן להעביר את ההצעה לעיונם לפני הגשתה.
בנוסף, ניתן לפנות למדור הרלוונטי ברשות ולבקש לעיין בהצעות שהוגשו לאותה קרן וזכו - אם ישנן כאלה ובכפוף כמובן להסכמת החוקר. ממבנה ההצעה ומאופן הצגת פרויקט המחקר ניתן ללמוד על חלק מהקריטריונים שעמדו בפני הגורמים ששפטו את ההצעה ושהביאו כנראה לזכייתה במימון. את הלקחים הללו כדאי לממש בהצעה אותה אתם מגישים.

טיפים מאת פרופ' מייק גוטניק, בית הספר לווטרינריה [(In English)]

הנחיות וטיפים לפי תכנית

BSF-NSF
תוכנית שנה מרצה מצגת/וובינר
Physics 2020 Keith R. Dienes וובינר
Physics 2019 Keith R. Dienes מצגת
How to Succeed in NSF-BSF Proposals 2018 Lara A. Campbell מצגת
Biology - MCB 2017 Theresa Good מצגת
Computer & Information Science & Engineering 2017 Jack Snoeyink מצגת
Environmental Biology- DEB 2017 Matt kane מצגת
Biology - IOS 2015 Michelle Elekonich מצגת


BSF
BSF HEB presentation

NIH
כתיבת הצעה ל-NIH
טיפים לכתיבת הצעה ל-NIH
טעויות נפוצות בהגשות ל- NIH
NIH - Sample R01 Applications and Summary Statements