הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

חוקי המדינה ותקנותיה הנוגעים למחקר ופיתוח

​הפעילות המחקרית בארץ, ובכלל זאת באוניברסיטה העברית, מגובה וזוכה לעידוד על ידי המדינה בחקיקה רלוונטית. מטבע הדברים, היבטים מסויימים במחקר אסורים או מוגבלים באמצעות חוקים ותקנות שקבעה הכנסת. במקביל, תוצרי המחקר והמדע מוגנים בחוקי זכויות יוצרים.

​חוקים העוסקים בעידוד המחקר

חוקים ותקנות לאכיפת מחקר אתי

הנוסחים המלאים של החוקים הינם באדיבות נבו הוצאה לאור