הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס סמית - תשע"ח