הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

חיפוש שותפים למחקר בגרמניה

ארגון ה-DFG מפרסם קטלוג מענקי המחקר הממומנים על-ידי הארגון. בעזרת קטלוג זה ניתן לחפש שותפים פוטנציאליים להגשת הצעות מחקר עם חוקרים מגרמניה, למשל לתכניות GIF, נידרזקסן, משרד המדע ישראל-גרמניה, קרן פריץ טיסן וכמובן הצעות ל-DFG.

יש לשים לב שארגון ה-DFG מממן כמובן גם שיתופי פעולה בין-לאומיים ולכן הקטלוג מכיל גם מעט חוקרים מחוץ לגרמניה - עבור כל חוקר המופיע בקטלוג מצוין המוסד אליו הוא משויך. כמובן שהקטלוג כולל רק מדענים שקיבלו מימון מטעם ה-DFG ולא את כלל החוקרים בגרמניה.

  • עמוד החיפוש (ניתן לחפש על-פי מילת מפתח, שם החוקר או שם מוסד אקדמי/מחקרי בגרמניה)
  • קטלוג המענקים (ניתן להגדיר תחום מחקר, איזור/עיר/מוסד אקדמי בגרמניה, תכנית מימון, ועוד)

לחיפוש שותפים פוטנציאליים בקרב חוקרי מכוני Fraunhofer ניתן לפנות ל:
פרופ' רפי ורטהיים יועץ בכיר פראונהופר ישראל wertheim@bezeqint.net
נמרוד ויזנסקי – יועץ פראונהופר ישראל fhviza@gmail.com