הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

ארגונים וגופים העוסקים במחקר ופיתוח

​​​רשויות המחקר באוניברסיטאות בארץ

מכוני מחקר בארץ

ארגונים הקשורים למדיניות מחקר ופיתוח

​​ארגוני מחקר ופיתוח חשובים בעולם