הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

תשתיות למחקר בקמפוס אדמונד י' ספרא