הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

תשתיות המחקר באוניברסיטה

לרשות חוקרי האוניברסיטה וצוותיהם ​עומד מערך גדול ומגוון של תשתיות מחקר הכולל ציוד ומתקני מחקר, מאגרי מידע וארכיונים ושירותי עזר הנחוצים לביצוע של מחקר ברמה בין-לאומית. בקישורים שלהלן ניתן למצוא את פירוט האמצעים העיקריים הקיימים בכל קמפוס.

​תשתיות מחקר באוניברסיטה

מפת דרכים לתשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה

באפריל 2014 פרסמה ועדה מיוחדת מטעם הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) מסמך מפת דרכים לתשתיות מחקר באקדמיה, אשר מציע בחינה אסטרטגית בהיקף כלל-ארצי של נושא תשתיות המחקר המרכזיות במוסדות האקדמיים בישראל.

מפת דרכים לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה 2013

מיפוי תשתיות מחקר בישראל

בדוח שפורסם מטעם מכון שמואל נאמן בשנת 2013 מפורטות תשתיות המחקר הקיימות בישראל ותשתיות מחקר בינלאומיות הזמינות לחוקרים מישראל.

מיפוי תשתיות מחקר בישראל - מכון שמואל נאמן

מידג"ם - מאגר ישראלי לדגימות ביולוגיות למחקר

מידג"ם- מאגר ישראלי של דגימות ביולוגיות למחקר – הינו ביובנק (biobank) שמטרתו להבטיח גישה זמינה למידע ודגימות, עבור חוקרים מבתי חולים, מהאקדמיה ומהתעשייה. מידג"ם יסייע למחקרים שיובילו לפיתוח דרכי אבחון חדשות, טיפולים, תרופות וטכנולוגיות חדשות; לטובת הציבור ולהעשרת הידע המדעי.

אתר מידג"ם