הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

תשתיות מחקר - קמפוס רחובות

ציוד מדעי ומתקני מחקר
היחידה לציוד בין-מחלקתי (צב"מ)
אנשי קשר: ד"ר אורית גל-גרבר
טלפון: 08-9489255
דוא"ל: oritg@savion.huji.ac.il​
בית החיות (משרת את כל הקמפוסים)
אנשי קשר: יו"ר אקדמי: פרופ' יוסי אורלי
מנהל: ד"ר רוני קלמן
טלפון: 02-6758465/6
דוא"ל: animals@huji.ac.il
אתר: http://animals.huji.ac.il
מעבדות שונות
המעבדה אחראי טלפון
מעבדת ICP לאנליזת מתכות מר וסילי רוזן 08-9489975
כרומוגרפיית יונים גב' מרינה צ'רניאק 08-9489807
מעבדת GC/MS לאנליזה אורגנית ד"ר סבטלנה קורסוב 08-9489849
מעבדת LC/MS לחלבונים ומולקולות ד"ר אלכסנדר רסקינד 08-9489352
אנליזה אלמנטרית מר ישראל מאיר 08-9489152
מיקרוסקופיית אלקטרונים גב' נעמי בהט 08-9489207
מיקרוסקופיה קונפוקלית מר ישראל מאיר 08-9489152
מעבדה לביולוגיה מולקולרית מר עופר תבל 08-9489206
ספקטרוסקופיה גב' שושנה שלום 08-9489152
איזוטופים רדיואקטיביים גב' שושנה שלום 08-9489152
בידוד וכרומטוגרפיה גב' שושנה שלום 08-9489152
שירותי עזר למחקר
חווה נסיונית (ללימוד וחקר סוגי גידולים, קרקע, זריעה והשקיה)
אנשי קשר: מנהל: פרופ' שחל עבו
אחראי: מר יוסף גוטליב
טלפון: 08-9489443
מרכז חממות (חממות מבוקרות לניסויים טרנסגניים)
אנשי קשר: פרופ' אלכסנדר ויינשטיין
טלפון: 08-9489082
פיטוטרון (מתקן למחקר לחקר תגובות צמחים לתנאי אקלים שונים)
אנשי קשר: פרופ' חיים קיגל
מר בוריס ליברמן
טלפון: 08-9489321
דיר
אנשי קשר:
ד"ר סמיר מבג'יש
טלפון: 08-9489314
דוא"ל: sameer.mabjeesh@mail.huji.ac.il
לול
אנשי קשר: ד"ר ישראל רוזנבוים
טלפון: 08-9489395
דוא"ל: rully.r@mail.huji.ac.il
מערכות סגורות לגידול דגים
אנשי קשר: פרופ' יאפ ואן-ריין
טלפון: 08-9489302
דוא"ל: jaap.vanrijn@mail.huji.ac.il
טיפוח זני דגים
אנשי קשר: פרופ' ברטה סיון-לבבי
טלפון: 08-9489988
דוא"ל: sivan.berta@mail.huji.ac.il
מכשירים להיסטולוגיה
אנשי קשר: פרופ' רוני פרידמן
טלפון: 08-9489027
מטהר מים
אנשי קשר: פרופ' רוני פרידמן
טלפון: 08-9489027
ספריות ומאגרי מידע
הספרייה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה
אנשי קשר: אתר: http://www.agri.huji.ac.il/library/menu.html
אתר המגוון הביולוגי בישראל (בשיתוף רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, ואוניברסיטת ת"א)
אנשי קשר: אתר: http://www.biogis.huji.ac.il/OldBrowserHeb.aspx