הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

תשתיות מחקר - קמפוס הר הצופים

ספריות ומאגרי מידע
ספריית הר הצופים למדעי הרוח וחברה ע"ש בלומפילד
אנשי קשר: אתר: http://www.mslib.huji.ac.il
הספרייה לחינוך ולעבודה סוציאלית
אנשי קשר: אתר: http://educlib.huji.ac.il​
ספריית משפטים
אנשי קשר: אתר: http://lawlib.huji.ac.il
ספרית ביה"ס לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג
אנשי קשר: אתר: https://overseas.huji.ac.il/?CategoryID=494
ספרית ארכיאולוגיה
אנשי קשר: אתר: http://archaeology.huji.ac.il/libr/libr.asp​
מאגר אמנות יהודית
אנשי קשר: פרופ' עליזה כהן-מושלין
דוא"ל: cja@mail.huji.ac.il
אתר: http://cja.huji.ac.il/home_page.html
מאגרי מידע של מרכז ידע לחקר הזדקנות האוכלוסיה בישראל
אנשי קשר: מנהל אקדמי: פרופ' הווארד ליטווין
מנהלת אדמיניסטרטיבית: דניאלה פסקל
דוא"ל: igdc@savion.huji.ac.il
אתר: http://igdc.huji.ac.il
ארכיונים ואוספים
ארכיון אלברט איינשטיין
אנשי קשר: ד"ר רוני גרוס
טלפון: 02-6585781
דוא"ל: ronigr@savion.huji.ac.il
אתר: http://www.alberteinstein.info
ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג
אנשי קשר: דוא"ל: jfa@savion.huji.ac.il
אתר: http://www.spielbergfilmarchive.org.il