הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

תשתיות מחקר - קמפוס עין כרם

ציוד מדעי ומתקני מחקר
היחידה לציוד בין-מחלקתי (צב"מ)
אנשי קשר: ד"ר מרים קוט-גוטקובסקי
טלפון: 02-6757565
דוא"ל: miriamk@ekmd.huji.ac.il
אתר: https://crf.huji.ac.il/about-unit
הרשות למודלים ביולוגיים וקדם קליניים (משרת את כל הקמפוסים)
אנשי קשר: יו"ר אקדמי: פרופ' שי ארקין
מנהל: ד"ר רוני קלמן
טלפון: 02-6758465/6
דוא"ל: animals@huji.ac.il
אתר: https://animals.ekmd.huji.ac.il/He/home/Pages/default.aspx
יחידה לספקטרומטרית מסות של המכון מדעי התרופה (התמחות ביישומי Accurate Mass GC-MS/MS, LC-MS/MSׂׂ)
אנשי קשר: ד"ר דינורה ברש
ד"ר אלינה נמירובסקי
טלפון: 02-6757394
דוא"ל: idrms@mail.huji.ac.il
מידע נוסף
שירותי עזר למחקר
יחידת ביואינפורמטיקה (ייעוץ ושרותי מחשב בנושאי גנום)
אנשי קשר: ד"ר תמר קאהן
טלפון: 02-6757040
דוא"ל: tamar.kahan@huji.ac.il
אתר: http://bioinfo.ekmd.huji.ac.il
יחידת המולטימדיה
אנשי קשר: ד"ר מיכאל בייגל
טלפון: 02-6757545/8078
דוא"ל: multimedia@ekmd.huji.ac.il
אתר: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/.../Multimedia/Pages/home.aspx
ספריות ומאגרי מידע
הספרייה הרפואית הלאומית ע"ש ברמן
אנשי קשר: אתר: https://library.ekmd.huji.ac.il/he/Pages/home.aspx