הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

ניהול מרכזי מחקר וקתדרות

מרכזי מחקר

מרכזי מחקר יוקמו, יופעלו וייסגרו בהתאם להוראות תקנון מרכזי המחקר של האוניברסיטה. בנוסף, יש להקפיד על מילוי הכללים שלהלן:

  • ​​מרכזי מחקר יופעלו רק באמצעות תקציבי מחקר (סידרת 03)
  • בקשה לתשלום תוספת ניהול מרכז אפשרית רק בתנאים המפורטים במסמך זה.
  • שיעור ההוצאות המנהליות (ללא תקורה) של מרכז מחקר לא יעלה על 20% מההכנסה השנתית שלו.
  • תקציבים אישיים של חברי מרכז מחקר שמקורם במימון חיצוני, אינם נחשבים כחלק מתקציב המרכז.
  • על מענקי מחקר מתקציבו של מרכז מחקר זכאים להתמודד גם חברי סגל בגמלאות, אם הם שייכים למרכז.

קתדראות

קתדרה הינה משרה אקדמית שמימונה בא מתרומה מיוחדת שהתקבלה לשם כך. הקמת קתדרה נועדה להנציח פעילות אקדמית (הוראה, מחקר ופרסומים) בתחום או במקצוע מדעי.
​נהלי הפעולה בקתדראות מתומצתים בהוראת הנהלה מס' 14-004.

יש לשים לב לאבחנה בין הקתדראות בלי ועם קרן שמורה - רק קתדראות עם קרן שמורה מטופלות ברשות למחקר ופיתוח.