הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרס פרוסינר אברמסקי - תשע"ח