הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים

תקנון בנוגע להתנהגות ראויה במחקר